Wspomaganie rozwoju dziecka   w środkowisku przedszkolnym 
i szkolnym. Współpraca
z rodzicami

Stan zaburzeń mowy

Badania przesiewowe nasilenia zaburzeń mowy są istotnym elementem diagnostyki środowiska, jak również planowania prewencji logopedycznej i społecznej. Katedra Logopedii działająca na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła się współpracy z Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty z siedzibą w Toruniu w celu przeprowadzenia badań nad stanem zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie do 1 czerwca 2018 roku ankiety znajdującej się na stronie internetowej:

Ankieta

Ankieta jest sprawozdaniem z postawionych diagnoz logopedycznych w roku szkolnym 2017/2018. Należy podać stan zaburzeń mowy według umieszczonych tam pytań. 

Konferencja w Toruniu