Wspomaganie rozwoju dziecka   w środkowisku przedszkolnym 
i szkolnym. Współpraca
z rodzicami

Program

    oraz     zapraszają do:

Centrum Dialogu w Toruniu

na konferencję naukową

Wspomaganie rozwoju dziecka
w środowisku przedszkolnym i szkolnym.

Współpraca z rodzicami

PROGRAM

8:00-9:00 REJESTRACJA

 9:00-9:20 Część powitalna

- mgr Marek  Gralik  - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 

- dr hab. Piotr Petrykowski prof. UMK - Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

9:00-11:20 Część wykładowa - O wspomaganiu rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym

9:20-9:40 prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski  (Katedra Edukacji Dziecka UMK w Toruniu) Od poczęcia do wychowania. Naturalny i kulturowy wymiar procesu

9:40-10:00  dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW (Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW w Bydgoszczy) Wzorce komunikacji we współpracy z rodzicami dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnym

10:00-10:20 prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Katedra Logopedii UMK w Toruniu) Stan zaburzeń mowy u dzieci z przedszkoli i szkół na terenie Torunia

10:20-10:40 mgr Danuta Lauks (Kuratorium Oświaty) Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym przy współpracy z rodzicami w świetle przepisów prawa oświatowego.

10:40-11:00 mgr Sylwia Kalukiewicz - Centralne zburzenia przetwarzania słuchowego -  o systemie wspomagającym - wyniki badań 

 

11:00-11:30 PRZERWA na KAWĘ 

 

11:30-12:30 Część praktyczna - Prezentacja Szkół - wymiana dobrych praktyk

11:30-12:00 Szkoła Podstawowa  nr 3 w Brodnicy

12:00-12:30 Szkoła Podstawowa nr 12 w Grudziądzu

12:30-13:00 Podsumowanie i zakończenie obrad

 

Konferencja w Toruniu